Goossens Bouw BV Logo

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde software om alles na te lopen, notities en foto’s te maken. Toine Goossens heeft daarbij 28 jaar ervaring in de renovatiebouw én is bekend met de hedendaagse eisen. Tijdens de keuring van uw huis wordt een uitgebreide lijst met elementen geïnspecteerd en afgewerkt en wordt de woning van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecontroleerd (kruipruimte indien mogelijk).

Stappenplan Bouwtechnische Keuring
Goossens Bouwkundige Keuringen - Maak een afspraak

Maak een afspraak

Goossens Bouwkundige Keuringen - Inspectie op locatie

Inspectie op locatie

Goossens Bouwkundige Keuringen - Bouwkundig rapport

Bouwkundig rapport

Bouwtechnische elementen

Bij bouwtechnische keuringen door Goossens Bouwkundige Keuringen gaat het om een beoordeling van de volgende elementen:

 • Informatie eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte en technische installaties
 • Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
 • Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
 • Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
 • Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
 • Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
 • Visuele beoordeling van de aanwezige installaties (water, gas, elektra etc.)
 • Brandveiligheid en ventilatie in het huis (aanbevelingen m.b.t. brandmelders)
 • Kruipruimte, vloerbalken en fundering (kruipruimte voor zover toegankelijk en bereikbaar, de inspecteur bepaalt)
 • Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking (daken voor zover inspecteerbaar)
 • Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
 • Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
 • Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
 • Schilderwerk buiten de woning
 • Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
 • Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
 • Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten
 • Visuele inspectie gas, electra en water
Een bouwkundige inspectie is louter visueel en niet destructief. Indien de inspecteur tijdens het onderzoek duidelijk zichtbare asbest elementen aantreft, dan zal dit natuurlijk wel vermeld worden in het rapport. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Ook eventuele verborgen gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen etc. zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele bouwkundige inspectie.

Maak nu een afspraak!

Een bouwkundige keuring laten uitvoeren? Neem telefonisch contact met ons op (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur) via +31 (0)6 - 546 955 29 of per mail info@goossensbouwkeuringen.nl.

Terug naar boven

Goossens Bouwkundige Keuringen is aangesloten bij de BVBK; de Branchevereniging voor Bouwkundige Keurders.